Eiio Xerebeos

Drow Necromancer, eldest son of Gaeadil Xerebeos - Lord of Neriak - and battle-won heir to the throne of the Underdark. Exile

Description:
Bio:

Eiio Xerebeos

Elements of Apocalypse KevinMac Eiio